ตลาดสปอตเด่น

การค้าขายคือการประสานงาน

เชิญมาร่วมงานกับเรา

ระบบตลาด

ที่เรานำเสนอ

ประมูล

ประมูล

ประมูลราคาสูงสุด
จับคู่

จับคู่

เสนอราคาเพื่อจับคู่
ตกลงราคา

ตกลงราคา

เจรจาเพื่อตกลงราคา
บริการช่วยเหลือ

บริการช่วยเหลือ

ด้านการขายและเทคนิค

กิจกรรม

เพื่อพัฒนาตลาด

เพื่อนร่วมงาน

เพื่อพัฒนาตลาด

National Innovation Agency
National Farmers Council
รวมตัวมุ่งหน้าผลักดันขอบเขตเดิมอย่างสร้างสรรค์

เกี่ยวกับตลาด

กฏระเบียบวิธีการ

Sales@TradeConnex.co.th

Tel. 6684 421 6689