ยางแผ่น

ในระบบตลาดสปอต ConnexMarket มียางหลายประเภทดังนี้

รหัส ชื่อสินค้า รายละเอียด
USS3 ยางแผ่นดิบคุณภาพดี มีความสะอาดและปราศจากฟองอากาศตลอดแผ่นมีความหนาของแผ่นยางไม่เกิน 3 มิลลิเมตรมีความชื้นในแผ่นยางไม่เกิน 3%เนื้อยางแห้งใสมีสีสม่ำเสมอตลอดทั้งแผ่นมีความยืดหยุ่นดีและมีลายดอกเห็นเด่นชัดตลอดทั้งแผ่นมีน้ำหนักเฉลี่ยต่อแผ่น 800-1,200 กรัม แผ่นยางเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดกว้าง 38-46 เซนติเมตรและมีความยาว 80-90 เซนติเมตร
USS4 ยางแผ่นดิบชั้น 4 มีความสะอาดและมีฟองอากาศอยู่ในแผ่นยางได้บ้างเล็กน้อยมีความหนาของแผ่นยางไม่เกิน 4 มิลลิเมตรมีความชื้นในแผ่นยาง 3-5%เนื้อยางแห้งมีสีสม่ำเสมอตลอดทั้งแผ่นหรืออาจมีสีคล้ำค่อนข้างทึบไม่โปร่งใสเท่าที่ควรมีความยึดหยุ่นดีและมีลายดอกเห็นเด่นชัดมีน้ำหนักเฉลี่ยต่อแผ่น 1,000-1,500 กรัมแผ่นยางเป็นรูปสี่เหลียมผืนผ้าขนาดกว้าง38-46 เซนติเมตรและความยาว80-90 เซนติเมตรหรือรูปทรงของแผ่นยางเหมาะสำหรับการนำไปรมควัน
USS5 ยางแผ่นดิบชั้น 5 แผ่นยางสะอาดหรือมีสิ่งสกปรกและฟองอากาศเล็กน้อยความชื้นในแผ่นยาง 5-7%มีความยืดหยุ่นดีและลายดอกเด่นชัดมีสีคล้ำหรือด่างดำค่อนข้างทึบไม่โปร่งใส มีราสนิมราดำปนเปื้อนในแผ่นยางได้บ้างเล็กน้อยแผ่นยางเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดกว้าง38-46 เซนติเมตร และความยาว80-90 เซนติเมตร
USSP2 ยางแผ่นดิบ ป2. ยางแผ่นดิบคละเกรดชั้น 4 และชั้น 5