ระบบตกลงราคา

คุณสมบัติทั่วไปของระบบ:

  1. เรียลไทม์
  2. สร้างตลาดเครือข่ายแลกเปลี่ยนราคาสปอต
  3. ซื้อขายผ่านอินเตอร์เน็ต

Mode: ตกลงราคา
วิธีการ:

  1. ผู้ซื้อผู้ขายสามารถเสนอราคาและเงื่อนไขเข้าระบบโดยกรอกแบบฟอร์ม
  2. สมาชิกที่สนใจสามารถรับข้อเสนอหรือยื่นข้อเสนอกลับได้.
  3. คู่ค้าสามารถเจรจาส่วนตัวจนกว่าทั้งสองฝ่ายจะตกลง
  4. ระบบจะสร้างสัญญาระหว่างคู่เจรจา
  5. ระบบนี้เหมาะกับการทำข้อตกลงล่วงหน้า.