คอนเน็กซ์มาร์เก็ต V.2

หลายปีที่ผ่านมาที่เราได้พัฒนาทั้งระบบและตลาดอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ระบบแพลตฟอร์มตลาดสินค้าเกษตรในประเทศ วันนี้เรายินดีนำเสนอระบบใหม่ในเวอร์ชั่น 2 ซึ่งไม่ใช่มีเพียงแค่ระบบในเว็บ แต่ยังรวมเอาระบบโมบายแอพลิเคชั่นไว้ด้วย
เราได้รวมระบบประมูลเข้าด้วยกันกับระบบตกลงราคาและจับคู่เพื่อความสะดวกในการใช้งาน นอกจากนี้ยังเพิ่มรายงานตรวจสอบย้อนกลับซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการอนุญาตนำเข้าทั่วโลกเพื่อต่อสู้ป้องกันการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศของโลก เรายังได้รวมเอาการเขียนสตอรี่ โปรไฟล์ เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรด้วย เพื่อไม่เพียงแค่ให้ผู้นำเข้าสามารถปฏิบัติตามกฏการนำเข้า แต่ยังให้ได้รับทราบข้อมูลโดยละเอียดของเกษตกรผู้ผลิต
ระบบคอนเน็กซ์มาร์เก็ตมีหลายภาษาเพื่อให้บริการการค้าระหว่างประเทศและเปลี่ยนแปลงกระบวนการการจัดซื้อสินค้าเกษตรโดยเริ่มต้นที่ ยางพารา ข้าวสาร และปศุสัตว์

โรงงานหรือ ผู้ผลิตที่ต้องการส่งออกกรุณาติดต่อฝ่ายขาย 02 173 6440 เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือการสาธิต

กรอกใบสมัครสมาชิก หรือ กรอกแบบฟอร์มสอบถาม