ข้าวหอมมะลิอินทรีย์

รหัสสำหรับข้าวหอมมะลิอินทรีย์

รหัส ชื่อ รายละเอียด
HR100ANQ ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ใหม่ 100% ชั้น 1 GAP ข้าวใหม่หอมมะลิแท้ 100% ไม่ผสม ชั้น 1 จากเกษตรกรที่ได้ใบรับรองปลอดภัย GAP
HR100ANC ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ใหม่ 100% ชั้น 1 ระหว่างเปลี่ยนเป็นอินทรีย์ ข้าวใหม่หอมมะลิแท้ 100% ไม่ผสม ชั้น 1 ไร้สารเคมีจากนาอินทรีย์
HR100ANU ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ใหม่ 100% ชั้น 1 มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ USDA ข้าวใหม่หอมมะลิแท้ 100% ไม่ผสม ชั้น 1 ไร้สารเคมีจากนาอินทรีย์ที่ได้ใบรับรอง USDA จากสหรัฐ