ข้าวไรซ์เบอร์รี่

รหัสสำหรับข้าวไรซ์เบอร์รี่ในระบบตลาด

รหัส ชื่อ รายละเอียด
RB100ANQ ข้าวไรซ์เบอร์รี่อินทรีย์ใหม่ชั้น 1 GAP ข้าวไรซ์เบอร์รี่แท้ 100% ไม่ผสม ชั้น 1 จากเกษตรกรที่ได้ใบรับรองปลอดภัย GAP