ระบบจับคู่

คุณสมบัติทั่วไป:

  1. เรียลไทม์
  2. สร้างตลาดเครือข่ายแลกเปลี่ยนราคาสปอต
  3. ซื้อขายผ่านอินเตอร์เน็ต

Mode: จับคู่
วิธีการ:

  1. ผู้ขายนำสินค้ามาเข้าตลาด
  2. เจ้าหน้าที่ตลาดคัดแยก จัดชั้นคุณภาพและชั่งน้ำหนัก
  3. เจ้าหน้าที่ตั้งกระดานจับคู่ เวลาเริ่ม เวลาจบ.
  4. ผู้ขายเสนอราคาและปริมาณที่ต้องการขาย
  5. ผู้ซื้อเสนอราคาและปริมาณที่ต้องการซื้อ
  6. เมื่อราคาตรงกัน ระบบจะสร้างสัญญาซื้อขายขึ้นระหว่างกัน