บริการสนับสนุน

นอกจากระบบตลาดแล้ว เรายังให้บริการช่วยเหลืออื่นๆเช่น

  • ให้คำปรึกษาในการจัดตั้งตลาด
  • ร่างกฏระเบียบของตลาดลูกค้า
  • เชื่อมต่อกับระบบของลูกค้า
  • ให้คำปรึกษาเรื่องชำระเงินและสัญญามาตรฐาน
  • สนับสนุนงานขาย
  • แก้ไขปัญหาเทคนิค