ข้าวกล้อง

รหัสสำหรับข้าวกล้องหอมมะลิในระบบตลาด

รหัสสินค้า ชื่อ รายละเอียด
BH100ANQ ข้าวกล้องหอมมะลิอินทรีย์ 100% ใหม่ชั้น 1 GAP ข้าวกล้องใหม่หอมมะลิแท้ 100% ไม่ผสม ชั้น 1 จากเกษตรกรที่ได้ใบรับรองปลอดภัย GAP