ระบบประมูลเป็นระบบที่ใช้กันมากที่สุดในกลุ่มเกษตรกรเพราะเข้าใจได้ง่ายและสามารถทำให้เกษตรกรได้ราคาสูงสุด.

  1. เรียลไทม์
  2. สร้างตลาดเครือข่ายแลกเปลี่ยนราคาสปอต
  3. ซื้อขายผ่านอินเตอร์เน็ต