Crepe Meeting Udon

Crepe Meeting Udon

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 บ.เทรดคอนเน็กซ์ จัดการประชุมร่วมกับเครือข่ายตลาดยางเครป เพื่อดำเนินการจัดตั้งตลาดกลางสปอตยางเครป และเปิดตลาดสปอตยางเครปในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการเพิ่มช่องทางการขายให้กับเครือข่ายผู้ผลิตยางเครป ขอบคุณทุกๆท่านที่เสียสละเวลามาเข้าร่วมรับฟังและปรึกษาหารือกันครับ...

Date

22 January 2015

Categories

rubber, crepe rubber, cuplump